โรงเรียนสมานศึกษาวิทยา
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
วัน /เดือน /ปี กิจกรรม ครูผู้รับผิดชอบ
จ.-อ. 1-30 เม.ย. 56 - ครูปฏิบัติหน้าที่อยู่เวร ครูทุกคน
อ.-พุธ 2-10 เม.ย. 56 - คัดเลือกหนังสือ ครูประจำวิชา
เสาร์-พุธ 20-24 เม.ย. 56 - จัดรายการหนังสือ ครูประจำชั้น
พฤ. 2 พ.ค. 56 - ครูมาปฏิบัติหน้าที่ ครูทุกคน
จ. 6 พ.ค. 56 - ประชุมครู ผู้อำนวยการ
พฤ. 16 พ.ค. 56 - เปิดภาคเรียน ผู้อำนวยการ
พุธ 22 พ.ค. 56 - ประชุมนักเรียน ครูปกครอง
พฤ. 23 พ.ค. 56 - กิจกรรมวันวิสาขบูชา ครูกิจกรรม
พฤ.-เสาร์ 23-25 พ.ค. 56 - ประชุมครูประเมินรายงาน ครูหัวหน้าระดับ
ศ. 31 พ.ค. 56 - โครงการวันงดสูบบุหรี่โลก ครูวิไลลักษณ์
ศ. 7 มิ.ย. 56 - ประชุมกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ
ศ. 14 มิ.ย. 56 - ประชุมผู้ปกครอง ผู้อำนวยการ
พฤ. 20 มิ.ย. 56 - พิธีไหว้ครู ครูทุกคน
จ.-พุธ 24-26 มิ.ย. 56 - กิจกรรมวันสุนทรภู่ ครูภาษาไทย ป. 1- ม. 3
อ. 9 ก.ค. 56 - กิจกรรมทักษะภาษาอังกฤษ ครูชวรินทร์
พุธ 10 ก.ค. 56 - ส่งข้อสอบระหว่างภาค ครูทุกคน
พฤ. 25 ก.ค. 56 - กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ครูทุกคน
จ.-พุธ 29-31 ก.ค. 56 - สอบระหว่างภาค ภาคเรียนที่ 1 ครูทุกคน
จ. 5 ส.ค. 56 - กิจกรรมอาเซียน ครูวิไลลักษณ์/ครูมุนินทร์
ศ. 9 ส.ค. 56 - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ครูทุกคน
พุธ 14 ส.ค. 56 - ส่งสมุดวัดผล ครูประจำชั้น
เสาร์-พุธ 17-21 ส.ค. 56 - กิจกรรมทัศนศึกษา ครูกิจกรรม
อา.-อ. 18-20 ส.ค. 56 - กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ครูประจำวิชา
เสาร์-พุธ 24-28 ส.ค. 56 - จัดนิทรรศการผลงาน ครูทุกคน
อา.-พุธ 1-4 ก.ย. 56 - กิจกรรมรักการอ่าน ครูภาษาไทย
เสาร์-พุธ 14-18 ก.ย. 56 - กิจกรรมศิลปะ (วาดภาพผลงานดีเด่น) ครูประจำวิชา
เสาร์ 21 ก.ย. 56 - ส่งข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ครูประจำวิชา
เสาร์-พุธ 21-25 ก.ย. 56 - กิจกรรมภาษาอังกฤษ ครูประจำวิชา
เสาร์-จ. 5-7 ต.ค. 56 - สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ครูทุกคน
อ.-พุธ 8-9 ต.ค. 56 - ครูมาปฏิบัติหน้าที่ตรวจข้อสอบ ทำเอกสารวัดผล ครูประจำชั้น/ครูประจำวิชา
พุธ 9 ต.ค. 56 - ส่งสมุดวัดผลปลายภาค ครูทุกคน
เสาร์-พุธ 12-30 ต.ค. 56 - ปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ครูมาปฏิบัติหน้าที่อยู่เวร ครูทุกคน
พุธ 6 พ.ย. 56 - ประกาศผลสอบ ครูประจำชั้น
     
 
 
โรงเรียนสมานศึกษาวิทยา
303 ถนนหลวง ตรงข้ามโรงพยาบาลกลาง แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศุตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ 0-2221-3040 โทรสาร 0-2221-8143 Auto อีเมล์ smy.ciety@hotmail.com,wpmalex@hotmail.com